Przetarg nieograniczony:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie.


Przetarg nieograniczony:
Zaopatrzenie jednostek transportowych i sprzętu PZD Krotoszyn w materiały pędne, materiały eksploatacyjne i środki smarne w 2010 roku.


Przetarg nieograniczony:
Wynajem sprzętu i pojazdów do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2010 roku.
Przetarg nieograniczony:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami geodezyjnymi do celów projektowych w skali 1:500 na budowę ścieżki rowerowej - Szlakiem kolejki wąskotorowej Krotoszyn-Rozdrażew wraz z opracowaniem studium wykonalności.
Przetarg nieograniczony:
Zakup piasku o frakcji 0-2 mm wraz z dostawą i rozładunkiem w 2009 roku


Przetarg nieograniczony:
Zakup mieszanki GRH o frakcji 0-31,5 mm z dostawą i rozładunkiem w 2009 roku


Przetarg nieograniczony:
Zakup emulsji kationowej szybkorozpadowej 65 % z dostawą i rozładunkiem w 2009 roku


Przetarg nieograniczony:
Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z dostawą i rozładunkiem.


Przetarg nieograniczony:
Nasadzenia drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w ilości 500 sztuk wraz z ich pielęgnacją.
Zapytanie ofertowe:
Zapytanie ofertowe na zakup przyczepy ciągnikowej


Przetarg nieograniczony:
Przebudowa ulicy Jana Pawła II Koźminie Wlkp wraz z budową zatoki autobusowej.
Przetarg nieograniczony:
Ochrona obiektów i mienia Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie w 2009 roku.


Przetarg nieograniczony:
Pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie dróg emulsją modyfikowaną i grysami na terenie Powiatu Krotoszyńskiego


Przetarg nieograniczony:
Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco standard II ,o strukturze zamkniętej do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w 2009 roku


Przetarg nieograniczony:
Zakup krawężnika drogowego i obrzeży chodnikowych wraz z dostawą w 2009 roku


Przetarg nieograniczony:
Zakup kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szara wraz z dostawą w 2009 r Zakup kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szara wraz z dostawą w 2009 r Zakup kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szara połówki wraz z dostawą w 2009 r.

Siedziba:
Powiatowy Zarząd Dróg
w Krotoszynie
ul. Transportowa 1
63-700 Krotoszyn

Kontakt:
tel,(fax): (62) 722-65-31
e-mail: biuro@pzdkrotoszyn.pl


Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie   |   63-700 Krotoszyn - ul. Transportowa 1
Copyright (c)2007 www.pzdkrotoszyn.pl   |   Design by Robjack s.c.