Archiwum przetargów roku 2008

Przetarg nieograniczony:
Wynajem sprzętu i pojazdów do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2009 r.


Przetarg nieograniczony:
Zaopatrzenie jednostek transportowych i sprzętu PZD Krotoszyn w materiały pędne, materiały eksploatacyjne i środki smarne w 2009 roku.


Przetarg nieograniczony:
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w wersji drogowej.Przetarg nieograniczony:
Zakup w 2008 r. mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco standard II, o strukturze zamkniętej.


Przetarg nieograniczony:
Zakup krawężnika drogowego i obrzeży chodnikowych wraz z dostawą w 2008 r.


Przetarg nieograniczony:
Zakup kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm wraz z dostawą w 2008 r.


Przetarg nieograniczony:
Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa, 65% z dostawą i rozładunkiem w 2008 r.


Przetarg nieograniczony:
Bazaltowe materiały kamienne z dostawą i rozładunkiem w 2008 r.

Przetarg nieograniczony:
Pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie dróg emulsją modyfikowaną i grysami na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.

Siedziba:
Powiatowy Zarząd Dróg
w Krotoszynie
ul. Transportowa 1
63-700 Krotoszyn

Kontakt:
tel,(fax): (62) 722-65-31
e-mail: biuro@pzdkrotoszyn.pl


Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie   |   63-700 Krotoszyn - ul. Transportowa 1
Copyright (c)2007 www.pzdkrotoszyn.pl   |   Design by Robjack s.c.