Archiwum przetargów roku 2007

Przetarg nieograniczony:
Dozorowanie obiektów i mienia Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie w 2008 roku.
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Informacja]


Przetarg nieograniczony:
Usługa palenia w piecu centralnego ogrzewania w siedzibie PZD Krotoszyn w 2008 r.
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Unieważnienie]


Przetarg nieograniczony:
Dostawę , zaprogramowanie i montaż 20 sztuk parkometrów dla ulic powiatowych miasta Krotoszyna i ubezpieczenie na okres 24 miesięcy oraz bieżący serwis na okres 24 miesięcy
 [Przetarg] [Specyfikacja]  [Załącznik nr 1]  [Załącznik nr 2]  [Załącznik nr 3]  [Załącznik nr 4]  [Załącznik nr 5]  [Załącznik nr 6]
[Strefa parkowania z rozmieszczeniem miejsc postojowych i parkomatów.]  [Zapytania]  [Zapytania 2]  [Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


Przetarg nieograniczony:
Wynajem sprzętu i pojazdów do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2008 roku.
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Informacja]


Przetarg nieograniczony:
Zaopatrzenie jednostek transportowych i sprzętu PZD Krotoszyn w materiały pędne, materiały eksploatacyjne i środki smarne w 2008 roku.
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Informacja]


Przetarg nieograniczony:
Wynajem sprzętu i pojazdów do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2007 roku.
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Informacja]


Przetarg nieograniczony:
Odnowa masą bitumiczna ul. fiar katynia na odcinku od istniejącej nowej nakładki asfaltowej do ul. Koźminskiej w Krotoszynie
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


Przetarg nieograniczony:
Budowa i remont chodników na terenie Powiatu Krotoszyńskiego
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Zapytania] [Rozstrzygnięcie] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


Przetarg nieograniczony:
Pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych emulsją modyfikowaną i grysami na terenie Powiatu krotoszyńskiego
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


Przetarg nieograniczony:
Zakup kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm z dostawą w 2007 roku.
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Informacja]


Przetarg nieograniczony:
Zakup krawężnika drogowego i obrzeży chodnikowych z dostawą w 2007 roku.
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Unieważnienie] [Specyfikacja 2] [Rozstrzygnięcie] [Informacja]


Przetarg nieograniczony:
Ścinka zawyżonych poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2007 roku.
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Informacja]


Przetarg nieograniczony:
Odnowa masą bitumiczną ulic powiatowych wraz z robotami towarzyszącymi.
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Zapytania] [Rozstrzygnięcie] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


Przetarg nieograniczony:
Pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych emulsją modyfikowaną i grysami.
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


Przetarg nieograniczony:
Piasek oraz bazaltowe materiały kamienne z dostawą i rozładunkiem w 2007 roku.
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Informacja]


Przetarg nieograniczony:
Pielęgnacja zieleni przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2007 roku.
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Informacja]


Przetarg nieograniczony:
Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa, 65% z dostawą i rozładunkiem w 2007 roku.
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Informacja]


Przetarg nieograniczony:
Zakup w 2007 roku mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco standard II, o strukturze zamkniętej.
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Informacja]


Przetarg nieograniczony:
Przebudowa drogi powiatowej nr 21453 w miejscowości Zalesie Małe, Gmina Kobylin
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty] [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]


Przetarg nieograniczony:
Mieszankę mineralno - asfaltową na zimno z dostawą w 2007 roku
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Informacja]


Przetarg nieograniczony:
Zaopatrzenie jednostek transportowych i sprzętu PZD Krotoszyn w materiały pędne, materiały eksploatacyjne i środki smarne w 2007 roku.
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Informacja]


Przetarg nieograniczony:
Remont chodnika w miejscowości Górka, gmina Kobylin
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Informacja]


Przetarg nieograniczony:
"Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych emulsją modyfikowaną i grysami"
 [Przetarg] [Specyfikacja] [Rozstrzygnięcie] [Informacja]

Siedziba:
Powiatowy Zarząd Dróg
w Krotoszynie
ul. Transportowa 1
63-700 Krotoszyn

Kontakt:
tel,(fax): (62) 722-65-31
e-mail: biuro@pzdkrotoszyn.pl


Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie   |   63-700 Krotoszyn - ul. Transportowa 1
Copyright (c)2007 www.pzdkrotoszyn.pl   |   Design by Robjack s.c.